Info voor leden

Gezamelijke wandeltochten 2022

Iedereen kan rechtstreeks naar het startlokaal van de desbetreffende wandelclub gaan.

Aanwezig zijn om 9.00uur.

Bel op donderdag naar je chauffeur of je meegaat of niet.

Heb je nog vragen over een van deze tochten, neem dan contact op.

Wij wensen iedereen veel wandelplezier in 2022!